Velkommen til vores hjemmeside, Vi er en familie på fire personer:

Bent 56 år uddannet som klejnsmed i 1968. har de sidste 15 år arbejdet som underviser på dag og aftenskole primært i kommunikation, taleteknik og edb, som fritidsinteresse har jeg pistolskydning, 15 m 25 m samt terrænskydning både med fin- og grovpistol og revolver. som pistolskytte har jeg været foreningsformand, medlem af Roskilde Amts skytteforenings bestyrelse, landsinstruktør og terrænskydeleder i DDS (De Danske Skytteforeninger).

Bente 50 år uddannet som sygehjælper. efter en rygskade blev hun omskolet til Kontorassistent i 1998, hun har senere uddannet sig til voksenunderviser i edb, som hun har arbejdet som et par år.